hakkımızda                           irtibat           

  Anasayfa   GÜNDEM

İslam Alemİnİn En Öncelİklİ Vazİfesİ İslamİ Vahdetİ Sağlamaktır 17.01.2005

Ayetullah Rafsancani, islami mezheblere ait teşkilatların müdür ve üstadlarını kabulünde, dini konularda ilmi usullerle hareket etmenin, islami mezhep mensuplarının arasında kaşılıklı anlaşılmayı sağlayacak en büyük etken olduğuna değinip şöyle buyurdular: “Metanetle birlikte, taassup, hakaret ve iftiradan uzak alimane bir yaklaşım, İslam dünyasında tefrikanın önünü alacak ve müslümanlar arasında islami vahdetin oluşmasına sebep olacaktır.”

Ayetullah Rafsancani, İslam mezheplerinin birbirlerini iyice tanımaları ve ortak noktalarda dayanışma ve karşılıklı yardımlaşmanın İslam dünyasının önceliklerinden olduğuna beyan edip şöyle buyurdular: “Diğer mezheplerle işbirliği ortamı oluşturmak ve günümüzde İslam dünyasına birlik ve beraberlik portresi sunmak islami teşkilatların en önemli vazifeleridir.”

İslam alemindeki tefrika ve ihtilafın, İslam düşmanlarının ve dünya emperyalizminin arzu ve isteğı olduğuna değinen Ayetullah Rafsancani şöyle devam ettiler: “Bugün dünya emperyalizmi, Müslümanlar arasında ihtilaf ve tefrika çıkarmak ve İslam ülkelerindeki islami uyanışı bastırmak için ellerindeki en modern tebliğ ve propaganda araçlarından yararlanmaktadırlar, İslam alemi bunun karşısında uyanık olmalı ve akıllı davranmalıdır.”

Ayetullah Rafsancani, İran’daki  ilim havzelerinde ilmi sermayenin büyük ve zengin olduğuna değinip şöyle buyurdular: “İslam İnkılabı’nın zafere ulaşmasından sonra bu alanda atılan adımlar çok önemli ve temel oluşturacak niteliktedir. Şimdi uluslararası ilmi çevrelerdeki gelişmeler ülke içindeki gelişmelerden daha fazladır. İslam aleminin sorun ve problemleri hakkında tefekkür edip elimizdeki ilmi sermaye ile İslamı tanıtmada ve İslam İnkılabı’nın mesajını diğer müslüman kardeşlere ulaştırmada büyük çaba harcanmalıdır.”

 İQRAA- Araştırma 17.01.2005   

               
Geri dön

 


 

İSLAM’DA VAHDET

Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a.)’in dünyaya teşrifi ile karanlığın nura dönüştüğü „Kutlu Doğum Haftası“ tüm müslümanlara mubarek ve kutlu olsun. Bu yüce doğum haftası münasebetiyle, biz müslümanlara  Vahdeti (Birliği) sağlamayı  yüce Rabbim nasip etsin...

 

KURAN’DAKI HZ. MUHAMMED (S.A.A)

Allah-u Teala, Resulullah’ı güzel ahlakla eğitmiş, O’nu, insanlara örnek olacak bir edep ve ahlakla göndererek, İnsan-ı kamil, canlı Kur’an olarak topluma sunmuştur.Söz ve amellerinde eşsiz bir zerafete sahip Resul-u Ekrem, mükemmelliğini Risalet öncesi ve Risalet sonrası bütün zamanlarda göstermiştir.. 

 

   
  Gündem    

           YAZI DİZİSİ

VAHDET RISALESI

Vahdet ne demektir ?

Vahdet, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya denir. Değişik ideoloji ve inançlara sahip olanların ortak noktalarda birleşmeleri, müşterek noktalarda aynı görüş ve strstejiyı takip etmek için birlik olmalarina denir.

 

 

VAHDET RISALESI 2

Vahdet için ne yapmalı

Vahdet ve birliğe davet eden kimse, davet ettiği insanlarlarla ortak noktaları olduğu gibi bazı konularda ayrı olduğunu da kabul etmiş demektir. Eğer farklılık olduğunu kabul etmiyorsa vahdete davetin manası kalmaz. Birileri vahdete davet ediyorsa bazı noktalara dikkat etmesi gerekir.

 

 

 

 

  Siyaset    
  Bilim    
  Yazı Dizisi    
  Kültür - Sanat    
  Soru - Cevap    

 

MUHARREM ÖZEL

 

   

 

SİYASET            

İslamda Devlet Sistemİ

İnsan toplumun temel ihtiyaçlarından biri, toplumu idare edecek, toplumun işlerini düzene koyacak, birey ve toplumun menfaatlerini koruyacak bir devlet ve hükumettir.Toplumun  ve fertlerin çıkarlarını korumak, bireylerin karşılıklı vazifelerini belirlemek...

 

KÜLTÜR            

HUNTİNGTON’NUN YENİ SENARYOSU

1993 yılında Medeniyetler Çatışması (The Clash of Civilizations) adlı tezinin Foreign Affairs´te yayınlanmasından sonra o güne kadar stratejilerini sessizce üreten Harvard Profesörü Samuel P. Huntington, 1996 yılında bu tezinin kitap haline getirilip aynı adla dünya dillerinde basılmasının ardından geleceği en iyi analiz edebilen bilim adamı olarak lanse edilmeye başlandı. 26.06.2004